نامه بنیانگذار فیسبوک در خصوص متا و متاورس

فیسبوک اخیرا نام تجاری خود را به متا تغییر داده است. در این راستا مارک زاکربرگ بیانیه ای منتشر کرده است که در ادامه ترجمه تیم مسیرزمان از این بیانیه را می‌خوانیم.   ما در ابتدای فصل بعدی اینترنت هستیم، و این فصل بعدی برای شرکت ما …