نوشته‌ها

تحلیل بنیادین یا همان فاندامنتال چیست؟

تحلیل بنیادین یا فاندامنتال

تحلیل بنیادین یا فاندامنتال تحلیل بنیادین یا فاندامنتال (Fundamental analysis) یک روش‌ تحلیلی در بازار سرمایه برای پیش‌بینی قیمت هاست. در بازار های مالی پیش‌بینی قیمت به دو روش مختلف امکان‌ پذیر است. روش اول تحلیل بنیادی فاندامنتال است که قدمت…